Voorpaege

Je zyt in nuus nethuuzetje welekommen   Français Vlamsch

Verstekt van meër of honderd letten, SOS BLOOTLAND, vansichten 1989, wilt een hoogere weerd an’t Vlamsch kulteureel patrimoonje en byzonderlik an de tradysjes van de vlamsche kusten.

Als oprechte associaesje van de ANVT, me neemen deël an de werken van die associaesje oover ‘t Vlamsch dan me willen doen leëren in de schoole in ‘t kaeder van ‘t leëren van de streeketaelen.

Je kut boeken en plaeten koopen, ze zyn in nuuze Vlamsche taele eschreeven en ezongen, ‘t is nuus dien ze uutegeeven hen.

De associaesje doet mei an de groote feestedaegen van de streeke : zeëfeesten, nateure en vlamsche feeste, weeke van de Vlamsche taele.

Aleëne maer voor nuuze letten, me geeven oek een gazette uut : “Blootlands gazet”.

Me zyn meidoenders van de “FRCPM : Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime”, d’ “Adelfa” en oek “Radio Uylenspiegel.

Mee nuus je kut ‘t West-Vlamsch leëren klappen, leezen en schryven in Bergen en in Duunkerke.
Kut je ‘t West-Vlamsch? Wel? Een lytje? Niemandaele niet?
Alleman is welekommen.

De animaesje van een konversaesje in West-Vlamsch ,den tweëden vrydag van den maend, in Koudekerke, in Jean Vilar Plekke, ‘t is oek nuus !

Je kut oek de uutzendinge « Rechtuut van Blootland » hooren, den eërsten zundag van Kortemaend, April, Garsmaend, Oest, Oktoober en December, op Radio Uylenspiegel.

Me hen oek een andere aktiviteid, assan eschreeven, ezeid, ezongen in de tweë taelen, Vlamsch en Fransch enee.
At den aevend komt:

– sprooksches,vertellelingsches, poëzien en liedjes (tweëtaelige teksten van dichters, schryvers van hier en van oover de schreeve)
– histoorie « De Flandre à Islande » « Van Vlaenderen toet Ysland » (hoe dan de bootjevaerders an den boord leefsten binst dan ze op Ysland vaerden om kaebeljouw te vangen in ‘t yskoud waeter)

– vertooging « Paroles de femmes » « Woorden van vrouwmenschen » (hoe dan de bootjevaerders wuuven leefsten binst dan nheur vent, nheur zeune of nheur broere op Ysland wegzyn)

Wilt je dat zien, hooren en hurten?

Zegt maer!

Kykt maer wel, je gaet kun zien ‘t gonne dan me edaen hen en ‘t gonne dan me gaen doen.

Op je gemak!